Żegnaj szkoło!!!

 

W dniu 13 czerwca 2014r. uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu cukiernik pożegnali nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanki podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wyrażając słowa wdzięczności za lata spędzone w murach naszej szkoły nie zabrakło uśmiechów serdeczności i łez wzruszenia.

    

    

    

Absolwenci podczas montażu słowno muzycznego złożyli ślubowanie, w który obiecali nadal się rozwijać, być zawsze wiernym wartościom moralnym tu wpojonym oraz pracować sumiennie i uczciwie, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju.

Pani Dyrektor Danuta Kowal w przemówieniu podkreślała zasługi każdego ucznia z klasy IIIz, a następnie wręczyła wyróżnienia dla uczniów z najwyższymi wynikami nauczania: Annie Sikora, Natalii Wójcik i Monice Kulikowskiej oraz dla uczennicy ze 100% frekwencją: Emilii Celińskiej Drozd.

   

   

   

Absolwenci w ramach podziękowania wykonali słodki poczęstunek – ciasta i tort wykonany samodzielnie

 

(Opracowała: I. Sulej)

 

Aktualności