ZAJĘCIA OTWARTE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO 
WERONIKI SHERBORNE

 

Dnia 22 stycznia 2016 roku w naszym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym odbyły się  kolejne w  tym roku szkolnym zajęcia otwarte dla uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzone metodą „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne.  Główną ideą tej  metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń jego rozwoju. Jak przystało na styczeń tym razem w naszych ćwiczeniach dominowała tematyka zimowa, która dostarczyła  wiele radości nie tylko dzieciom. Zapraszamy na kolejne spotkania  już w nowym semestrze.

 

   

    

     

 

(Opracowała: K. Koć)

Aktualności