Zagospodarowanie terenów zielonych wokół  budynku 
Zespołu Placówek w Łukowie

 

   Dotację na realizację powyższego zadania – w wysokości 12000 zł, szkoła otrzymała z WFOŚiGW w Lublinie oraz Starostwa Łuków.    

   Prace  związane z dalszym zagospodarowywaniem terenów wokół budynku Zespołu Placówek rozpoczęto w pierwszej  połowie maja 2014 roku.

Większość z nich  wykonano systemem własnym. Realizację zadań rozpoczęto od wybrania i wywiezienia pozostałości gruzu z terenu boiska szkolnego. Powstałe zagłębienia nawieziono ziemią, którą wzbogacono nawozem i rozplantowano także na terenie boiska położonego  niżej w stosunku do pozostałej części działki . Te obszary  obsiano trawą.

Następnie wzdłuż ogrodzenia od strony Zespołu Szkół Nr 3 oraz dojazdu od strony nowo wybudowanej obwodnicy ul. B. Prusa (tzw. plac targowiska)    – posadzono tuje szmaragd – 200 sztuk oraz żółte – 100 sztuk..

Ze względu na to, iż część roślin posadzonych w I i II etapie uległo zniszczeniu (warunki pogodowe, konieczność przesadzenia całego szpaleru tui spowodowana zmianą ogrodzenia od strony ogródków działkowych),  uzupełniono luki w istniejącym żywopłocie.

        Oprócz tui szmaragd i żółtej, zasadzono jeszcze inne gatunki roślin takie jak: tuje danica, świerki conica, jodły koreańskie, świerki, różnorakie odmiany jałowca, krzewy kwitnące. 

Założony w I etapie skalniak na wewnętrznym dziedzińcu placu szkolnego został otoczony różnej wielkości kamieniami. Po upływie przeszło pięciu lat, takie wzmocnienie okazało się zbyt słabe. Szczególnie podczas opadów ziemia stopniowo obsuwa się na pobliski trawnik. W związku z tym obrzeża skalniaka otoczono drewnianymi impregnowanymi rolborderami. Również na skalniaku dokonano dosadzeń roślin, które uległy zniszczeniu.

Ponieważ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną edukacja teoretyczna winna być poparta praktyką, dlatego też uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej, wspólnie z nauczycielami  posadzili zakupione sadzonki. W dalszej kolejności sadzonki roślin iglastych obsypano korą sosnową. 

        Po wykonaniu powyższych prac plac szkolny nabrał estetycznego wyglądu.  Okazy roślinne  stanowią naturalną bazę   dydaktyczną . Założony skalniak i pasy zieleni będą miejscem nauki wykonywania prac pielęgnacyjnych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Dzięki zagospodarowaniu zielenią terenu wokół Placówek w Łukowie osiągnięto efekt ekologiczny w postaci:

-         wzrostu poziomu wiedzy przyrodniczej oraz świadomości ekologicznej wśród uczniów i wychowanków placówki poprzez bezpośredni częsty kontakt ze środowiskiem naturalnym;

-         polepszenia kondycji obszaru powierzchni biologicznej czynnej poprzez zagospodarowanie terenu zielenią;

-         uwrażliwienie na piękno przyrody;

-         wzrostu oraz rozwoju praktycznych umiejętności wśród uczniów i wychowanków;

-         żywopłot z posadzonych tui w przyszłości będzie stanowił osłonę przeciwpyłową, co ma duże znaczenie ze względu na sąsiedztwo placu targowego i nowo powstałej obwodnicy;

-         rośliny będą też stanowiły barierę dźwiękową, dając odpowiedni klimat sprzyjający wypoczynkowi na placu zabaw.

koordynatorzy zadania

Lidia Piechocka

Wojciech Kokosiński

 

Załączone zdjęcia pokazują teren przed

       

       

i po wykonaniu prac.

     

     

     

(Opracowała: L. Piechocka)

 

Aktualności