Zadania

"Szkoły dobrych praktyk"

 

 

 

Klub Odkrywców
- "Ścieżkami pamięci"

 

 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski
"Krajobraz słowem malowany"

 

 

Integracyjne spotkania
ze sztuką ludową