Wycieczka do Zakładów Mięsnych w Łukowie

 

11 maja 2015r. wychowankowie  internatu Zespołu Placówek w Łukowie zwiedzali  działy produkcyjne wędlin i wyrobów garmażeryjnych  w Zakładów Mięsnych w Łukowie. Organizatorami wycieczki byli Bogdan Makosz , Karol Kowal i Paweł Kowal.

 

(Opracował: B. Makosz)

 

Aktualności