WYCIECZKA DO 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁUKOWIE

 

W dniu 28 kwietnia 2011r., w ramach programu ekologicznego i korelacji przedmiotowej, uczniowie klas Iag i IIag uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni ścieków w Łukowie. Celem wycieczki było poznanie procesu oczyszczania ścieków komunalnych oraz zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania ściekami i odpadami wód gruntowych.

    

     

Inicjatorkami i opiekunkami uczniów były p. Lidia Piechocka i p. Iwona Sulej.

 

Archiwum - powrót

Aktualności - powrót