WYBIERAMY PATRONA

 

Już od połowy września w naszym Zespole trwają prace nad nadaniem placówce imienia i sztandaru.

Rozpoczęliśmy od wyboru kandydatów na patrona. Propozycji było wiele. Ostatecznie zaproponowano cztery nazwiska, tj. Józef Czechowicz, Jan Brzechwa, Janusz Korczak i Maria Konopnicka. Sylwetki kandydatów zostały przybliżone społeczności szkolnej  poprzez pogadanki,  specjalne lekcje wychowawcze, gazetki ścienne.

Józef Czechowicz.jpg        Jan Brzechwa 20-16.jpg          Janusz Korczak.PNG        http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Maria_Konopnicka001.jpg/220px-Maria_Konopnicka001.jpg

W dniu 4 października odbyły się wybory kandydata na patrona.

W głosowaniu wzięło udział:

  • 105 uczniów
  • 49 rodziców
  • 51 nauczycieli Zespołu Placówek

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała specjalna komisja, w składzie:

przedstawiciel nauczycieli:

  • Grzegorz Gomółka

przedstawiciele uczniów:

  • Karolina Budziszewska
  • Emilia Celińska-Drozd
  • Tomasz Gajowniczek
  • Dagmara Szczygielska

   

   

Wyniki głosowania  w poszczególnych grupach:

UCZNIOWIE (105 oddanych głosów)

a)     Maria Konopnicka - 62 głosy

b)    Jan Brzechwa - 14 głosów

c)    Janusz Korczak - 15 głosów

d)    Józef Czechowicz - 10 głosów

RODZICE (49 oddanych głosów)

a)   Maria Konopnicka - 37 głosów

b)  Jan Brzechwa - 4 głosy

c)  Janusz Korczak - 7 głosów

d)  Józef Czechowicz - 1 głos

PRACOWNICY ZESPOŁU PLACÓWEK (51 oddanych głosów)

a)     Maria Konopnicka - 34 głosy

b)    Jan Brzechwa - 10 głosów

c)    Janusz Korczak - 6 głosów

d)    Józef Czechowicz - 1 głos

Wynik głosowania:

-       Maria Konopnicka - 133 głosy

-       Jan Brzechwa - 28 głosów

-       Janusz Korczak - 28 głosów

-       Józef Czechowicz - 12 głosów

głosy nieważne - 4

Swoje propozycje, poparte wynikami wyborów, delegacje Rady Rodziców Zespołu Placówek oraz Samorządu Uczniowskiego przedstawiły na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21 listopada 2013r. Na zebraniu  zaprezentowano także propozycję graficznego projektu sztandaru, opracowanego przez  p. A. Koźlak w konsultacji z zespołem nauczycieli pod przewodnictwem p. dyrektor D. Kowal.

Ten etap prac zakończył się podjęciem uchwały dotyczącej nadania placówce sztandaru oraz imienia Marii Konopnickiej.

 

(Opracowała: Małgorzata Wielgosz)

 

Aktualności