Wizyta ks. biskupa Kazimierza Gurdy 
w Zespole Placówek

 

 Dzień  18 kwietnia 2016r.  dla całej szkoły był bardzo radosny i wyjątkowy. Z wizytą przybył do nas Pasterz Diecezji Siedleckiej ks. bp Kazimierz Gurda, któremu  towarzyszył  ks. prałat Antoni Pietruszka - proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

   

Przybyłych Gości powitała Dyrektor Zespołu Placówek p. Danuta Kowal, która wyraziła ogromną wdzięczność za to spotkanie i nadzieję na wiele dobrych jego owoców. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców p. Grażyna Kulik, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że wobec Boga wszyscy jesteśmy równi.  W imieniu wszystkich uczniów Natalia Kachniarz z kl. I szkoły zawodowej wraz z Tomaszem Gajowniczkiem (uczniem kl. III szkoły zawodowej) podziękowali ks. biskupowi  za przybycie,  wręczając bukiet kwiatów i samodzielnie wykonany obraz.

    

    

W części artystycznej Kinga Skibniewska zaśpiewała piosenkę religijną „Bo chrześcijanin to właśnie ja”, zaś Rafał Sujka utwór w stylu rap ks. Jakuba Bartczaka „Po prostu wierzę”. Istotą muzycznego przesłania była prawda, że każdy chrześcijanin wezwany jest do  życia dla innych. Życie to skarb i  szansa dla nas, by ukazywać Chrystusa, a wiara - źródłem siły i pewności, że nie jesteśmy sami. W trakcie uroczystości wszyscy mogli obejrzeć prezentację multimedialną naszej placówki.

    

Następnie głos zabrał ks. biskup, który skierował do wszystkich pasterskie słowa o głębokiej treści. Podziękował Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu  za trud pracy, która jest służbą, a rodzicom za miłość, jaką obdarzają swoje dzieci. Ponadto Jego Ekscelencja podkreślił, że każdy człowiek jest kochany i chciany przez Boga, zatem należy mu się godność i szacunek Z naszej zaś  strony Stwórca oczekuje zaufania i przekonania, iż Jego plany wobec nas są najlepsze, choć często trudne do zaakceptowania. 

   

Na zakończenie uroczystości odśpiewano „Barkę”. Ksiądz biskup wpisał się również do księgi pamiątkowej oraz udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Następnie udał się na spotkanie z pracownikami szkoły.

   

   

Wizyta oraz słowa J.E. ks. biskupa Kazimierza Gurdy zasiały w naszych sercach wiele ziaren dobra i na długo pozostaną w naszej  pamięci.

 

(Opracowała: B. Osiak)

Aktualności