Wielkie czytanie utworów 
Marii Konopnickiej

W związku z trwającymi w naszej szkole przygotowaniami do uroczystości nadania placówce imienia i sztandaru Samorząd Uczniowski w miesiącu maju przeprowadził cykl spotkań  „Wielkie czytanie utworów Marii Konopnickiej”. Inauguracji akcji dokonała p. dyrektor Danuta Kowal. Zaproszenie do czytania przyjęli także: starosta łukowski – p. Janusz Kozioł, p. Sławomir Żyłka - artysta plastyk, pracownik ŁOK-u, p. Irena Kazana - emerytowana nauczycielka Zespołu Placówek, p. Maria Ponikowska – kierownik Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie, p. Ewa Kłosińska oraz p. Marek Król – wicedyrektorzy Zespołu Placówek.

    

    

    

    

 

Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniach, które stały się okazją do lepszego poznania twórczości przyszłej patronki. Sprzyjała temu, oprócz wyjątkowych gości,  specjalnie przygotowana sceneria oraz miła atmosfera. Dla uważnych słuchaczy nie zabrakło niespodzianek.

         

 

(Opracowały: R. Bednarczyk i M. Wielgosz)

 

Aktualności