"Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę"
Sprzątanie świata - Polska 2012

 

            Dnia 14 września 2012 roku uczniowie z Zespołu Placówek w Łukowie wraz z nauczycielami już po raz jedenasty wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Młodsze dzieci porządkowały tereny wokół szkoły, natomiast starsi uczniowie zbierali śmieci z ogródków działkowych, osiedla Chącińskiego i rynku, zwanego Targowicą. Po powrocie do szkoły na dzieci czekał ciepły posiłek a następnie wszyscy uczestniczyli w dyskotece.

 

   

 

     

Akcji "Sprzątanie świata" towarzyszyła zbiórka makulatury w którą aktywnie zaangażowali się nie tylko uczniowie ale i nauczyciele. Podsumowaniem całej akcji był ogłoszony w poszczególnych klasach konkurs na plakat o tematyce ekologicznej nawiązujący do hasła tegorocznej akcji "Kocham, lubię, szanuje .... nie śmiecę".

     

Napłynęło 14 prac. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce grupie V Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, na drugiej pozycji uplasowała się klasa II A zawodowa przysposabiająca do pracy, na trzecim miejscu klasa III A gimnazjum.

 

"Sprzątanie świata" jest lekcją, dzięki której uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety. Akcja ta ma pomóc  w kształtowaniu postaw i zachowań proekologicznych, które powinny stać się stylem naszego codziennego życia.

 

Organizatorami tegorocznej akcji sprzątania świata byli nauczyciele: Grzegorz Gomółka, Anna Kryczka-Wysokińska, Ewa Listopad, Agnieszka Nawrocka, Marta Niedziałek i Dorota Trochimska.

 

 

(Opracował: Grzegorz Gomółka)

 

Archiwum - powrót

Aktualności