Spotkanie z policjantem

 

W dniu 23 września uczniowie Zespołu Placówek w Łukowie spotkali się z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy Powiatowej Policji w Łukowie – p. Jarosławem Modrzewskim.

Tematem spotkania było przypomnienie dzieciom zasad ruchu drogowego, prawidłowego przechodzenia przez ulicę oraz zapoznanie z pracą policjanta. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji. Następnie pan policjant zadawał pytania, by sprawdzić wiadomości dzieci. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do odpowiedzi. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi  otrzymywali nagrodę w postaci gadżetu odblaskowego.

 

  

 

  

 

Na zakończenie p. wicedyrektor Ewa Kłosińska oraz organizatorki spotkania: p. Iwona Abramek i p. Anna Kryczka- Wysokińska podziękowały policjantowi za przybycie i przekazanie cennych informacji.

 

(Opracowała: I. Abramek)

Aktualności