SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Z WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

 

 

 

 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

 W ramach edukacji w tym kierunku dnia 17 września 2015 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Wydziały Ruchu Drogowego  roku Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Policjant omówił zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, i przechodzenia przez jezdnię, prawidłowe zachowanie się podczas jazdy rowerem. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństw, jakie mogą czyhać na drodze, omówił sposoby ich unikania.  Ponadto uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. 

Uczniowie mogli wykazać się również wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W nagrodę za aktywny udział uczniowie szkoły podstawowej otrzymali zawieszki odblaskowe, natomiast gimnazjaliści i uczniowie szkoły zawodowej kamizelki odblaskowe.

    

    

        Większość z omawianych zagadnień była dzieciom znana, co powinno świadczyć o umiejętności właściwego uczestnictwa w ruchu drogowym. Nie mniej przekazywanie informacji w tym zakresie zwłaszcza przez policjanta, na pewno pozwoli na utrwalanie bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali pytania, na które policjant chętnie odpowiadał.

        W tym roku szkolnym spotkanie z policjantem zorganizowały: M. Bujak i A. Kryczka – Wysokińska.

 

(Opracowała: A. Kryczka-Wysokińska)

 

Aktualności