Spotkanie z policjantem

 

11 września 2014r. w Zespole Placówek odbyło się spotkanie
z policjantem z sekcji ruchu drogowego st. sierż. Waldemarem Komstą. Tematem spotkania była bezpieczna droga. W trakcie prelekcji uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Pan policjant przypomniał jak prawidłowo przechodzić przez jednię oraz jak korzystać z sygnalizacji świetlnej. Dzieci dowiedziały się, którą stroną jezdni chodzić, gdy nie ma chodnika i jak bezpiecznie przechodzić przez pasy. Pan Waldemar Komsta opowiedział również o korzyści noszenia ubrań i gadżetów posiadającego elementy odblaskowe.

W ramach programu ,,Bezpieczna droga” uczniowie obejrzeli także prezentację multimedialną, która opowiadała w jaki sposób zachować się na drodze. Po skończonym pokazie slajdów pan policjant sprawdził wiedzę uczniów na temat zasad ruchu drogowego. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do odpowiedzi na postawione pytania. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi  otrzymywali nagrodę w postaci gadżetu odblaskowego. Następnie p. Waldemar Komsta zademonstrował oprzyrządowanie policjanta i użyczył niektórych elementów swego umundurowania. Mali słuchacze chętnie przymierzali czapkę i kamizelkę. Mięli okazję zobaczyć z bliska, a nawet potrzymać w dłoni oprzyrządowanie policjanta.

    

    

 

Na zakończenie p. wicedyrektor Ewa Kłosińska oraz organizatorki spotkania: p. Iwona Abramek i p. Anna Kryczka- Wysokińska podziękowały policjantowi za przybycie i przekazanie cennych informacji.

      

 

(Opracowała: I. Abramek i A. Kryczka-Wysokińska)

 

Aktualności