SPOTKANIE   Z   ABSOLWENTAMI

 

 

 

27.XI.2014, 22.I.2015r

 

Chociaż otrzymali już świadectwa ukończenia szkoły, wciąż chętnie wracają w jej mury. I zdarza się, że teraz, po wielu miesiącach, chcieliby znów być uczniami. Niestety, to niemożliwe, ale kontakt ze szkołą nadal chcą i mogą utrzymywać. Odpowiadając na takie potrzeby, panie  M.Wielgosz i A.Nawrocka, zorganizowały mały zjazd absolwentów swoich klas. Okazją stały się szkolne imprezy takie jak andrzejki i zabawa choinkowa. Były wzruszenia, rozmowy i wspólna zabawa.

    

    

    

Mamy nadzieję, że takie zjazdy będą kontynuowane, a w przyszłości staną się naszym zwyczajem.

 

(Opracowała: M. Wielgosz)

 

Aktualności