WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 

W tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum otrzymają podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w szkole w ramach programu rządowego „Dotacja celowa na podręczniki”. Będą one udostępnione na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Placówek w Łukowie w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W sprawie podręczników dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy proszę kontaktować się z wychowawcami klas.

 

                                                                            Ewa Kłosińska

                                                               Wicedyrektor Zespołu Placówek w Łukowie

 


 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkoły zawodowej