Po lekcjach...

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, w których uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia. Są wśród nich:

  1. Teatrzyk "Baj"

  2. Klub Odkrywców

  3. Zajęcia na basenie

  4. Zajęcia RINGO

  5. Zajęcia sportowe

  6. "Kółko matematyczne"