,,Owoce w szkole”

 

Zespół Placówek w Łukowie w roku szkolnym 2012/2013 kolejny raz przystąpił do unijnego programu ,,Owoce w szkole”

 

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym .

Te działania to między innymi: lekcje propagujące zdrowe nawyki żywieniowe, spotkania ze szkolna pielęgniarką, konkursy plastyczne, wycieczki do sadu i ogrodu.

 

 

 

(Opracowała: Agnieszka Sójka)

 

Archiwum - powrót

Aktualności