NATURA   2000

 

Natura 2000 jest formą obszarowej  ochrony przyrody w krajach Unii Europejskiej. Tereny chronione w ramach Natura 2000 to miejsca szczególnie licznego występowania najrzadszych, najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk na terenie Unii Europejskiej. Jest to system ochrony przyrody obszarów ważnych z perspektywy całej Wspólnoty,  a nie tylko poszczególnych państw członkowskich.

        W ramach europejskiej sieci tworzone są dwa rodzaje obszarów Natura 2000: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS).

         W Polsce program Natura 2000 oficjalnie jest obecny od 2004 roku, czyli od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

        Uczniowie gimnazjum naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim edukacyjnym programie ekologicznym U źródeł natury. Jednym  z wymogów jest zorganizowanie wystawy promującej formę ochrony przyrody, jaką jest Natura 2000. Taka wystawa w naszej szkole już jest. Mapa ścienna i barwne plakaty zdobią ściany na korytarzu dolnym przy  pracowni przyrodniczej. Wystawę przygotowali  uczniowie pod kierunkiem pani Lidii Piechockiej i pani Maryli Woźniak.

        Zapraszamy do zwiedzania i zapoznawania się z formą ochrony przyrody, jaką jest Natura 2000.

 

 

Archiwum - powrót

Aktualności - powrót