MISTERIUM  WIELKANOCNE

 

Dnia 15.04.2014 roku w Zespole Placówek w Łukowie odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników, uczniów, nauczycieli emerytów oraz zaproszonych gości w osobach: s.dyr. SOW Bożeny Adamek oraz ks. diakona Przemysława Świderskiego.

Po krótkich słowach powitania p. wicedyrektor Ewy Kłosińskiej ks. diakon, zgodnie z tradycją chrześcijańską pobłogosławił przygotowane pokarmy.

Następnie uczniowie zaprezentowali Misterium Wielkanocne pod hasłem ,,Poznali Go po łamaniu chleba”.

Sceny przedstawienia ukazywały: pojmanie Jezusa, ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie oraz spotkanie Mistrza z Uczniami w Emaus. Przesłaniem Misterium było ukazanie obecności Zmartwychwstałego Jezusa ukrytego w Eucharystii aż po skończenie świata. Misterium pobudziło oglądających również do refleksji nad osobistą relacją z Jezusem, wywarło także pozytywne wrażenie dzięki doskonałej ,,grze aktorów”, ciekawej scenografii oraz użytym rekwizytom.

       

Organizatorami spotkania były: p.A.Nawrocka, p.B.Osiak i p.D.Trochimska.

 

 

(Opracowały: B. Osiak i D. Trochimska)

 

Aktualności