„Kochać to znaczy powstawać...”

 

 

 

17 marca  2016r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie wielkopostne  pod hasłem „Kochać to znaczy powstawać...”  Myślą przewodnią apelu było ukazanie miłości miłosiernej Boga względem każdego człowieka. Dla naszego Stwórcy wszyscy  ci, którzy błądzą, odchodzą od Niego przez grzech, mogą zawsze powrócić do Źródła. Miłosierdzie Boga dociera i dotyka serc ludzi pragnących zerwać ze złem i gotowych rozpocząć nowe życie- życie z Jezusem.

Bohaterami inscenizacji byli: złodziej, który zrozumiał ciężar popełnianych  grzechów, palacz rzucający nałóg, imprezowiczka szukająca prawdziwej miłości, uczennica, która postanawia uczyć się solidnie, a nie ściągać na zajęciach oraz siostra, która postara się żyć w zgodzie z młodszym rodzeństwem. Osoby te nawracają się i oddają swoje grzechy Jezusowi, a On  , jako Zbawiciel człowieka, dźwiga je na krzyż, by  następnie zbawić ludzkość. Po zmartwychwstaniu pozostaje i działa m.in. w sakramencie pokuty, by nikt nie zginął, ale miał zawsze szansę na nowe życie.

Pięknym tłem spotkania były pieśni wykonane przez uczennicę Kingę Skibniewską, które pomogły zebranym uczniom, nauczycielom i gościom  w duchowym przeżyciu tego czasu.

     

     

 

(Opracowała: B. Osiak)

Aktualności