„Leśne ludki” w Zespole Placówek

 

            Konkurs plastyczny pod hasłem: „Leśne ludki” realizowany w ramach Programu Ekologicznego przysporzył wszystkim uczestnikom wiele radości. Zgodnie z regulaminem, przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej oraz wychowanków Ośrodka Rewalidacyjnego. Ekspozycja jesiennych darów lasu miała na celu utrwalenie nazw leśnej flory i fauny oraz ukazanie znaczenia lasu w życiu człowieka na poziomie możliwości psychofizycznych  dzieci i młodzieży od lekkiej do głębokiej niepełnosprawności intelektualnej.

      

     

      

Zarówno uczestnicy konkursu, jak i ich opiekunowie wykazali się ogromną inwencją twórczą  i pomysłowością. Komisja jurorska miała bardzo trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców. Dlatego też jurorzy postanowili przyznać dwie pierwsze równorzędne nagrody dla wychowanków Grupy I i IV Ośrodka Rewalidacyjnego. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody.

     

Ze wszystkich prac konkursowych wykonano wystawę na holu głównym Zespołu Placówek. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów, rodziców oraz osób odwiedzających szkołę.

Organizatorkami konkursu były p. Lidia Piechocka, p. M. Woźniak,
p. B. Michałko i p. I. Sulej, koordynatorki szkolnego Programu Ekologicznego.

 

(Opracowała: Lidia Piechocka)

 

Aktualności