Lekcja bankowości 
w Banku Spółdzielczym w Łukowie

 

5 grudnia 2013r. uczniowie Zespołu Placówek – klasy III gimnazjum oraz II zawodowa, gościli w łukowskim Banku Spółdzielczym. Odbyła się tam lekcja poświęcona oszczędzaniu i bankowości spółdzielczej. Lekcje są częścią programu TalentowiSKO.

Program jest po to, żeby rozwijać talenty wśród dzieci i młodzieży. Chodzi także o naukę oszczędzania i przedsiębiorczości. TalentowiSKO uczy zaradności i pozytywnego myślenia o pieniądzu.

Uczniowie poznali historię Banku, który ma już 103 lata. Uczyli się też m.in. jak odróżnić prawdziwe banknoty od falsyfikatów. Sami sprawdzali autentyczność pieniędzy pod ultrafioletem. Dzięki lekcjom w szkole i w Banku gimnazjaliści będą mogli wykorzystać wiedzę w zadaniach zespołowych, na przykład przy organizacji aukcji czy zbiórek.

          

Na zakończenie lekcji uczniowie gościli w gabinecie p. prezes Zofii Przeździak od której otrzymali gadżety: zakładki do książek, długopisy i kalendarze oraz słodkie czekoladowe Mikołajki.

     

Podczas lekcji uczniom towarzyszyli: dyrektor Zespołu Placówek Marek Król oraz nauczyciele Iwona Sulej i Mariusz Zaniewicz

 

(Opracował: Mariusz Zaniewicz)

 

Aktualności