Roztrzygnięcie konkursu plastycznego 
"Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej"

 

  

 

 

Uczniowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego  w Łukowie poznają twórczość  swojej   patronki  Marii Konopnickiej  w różny sposób. Tym razem tworząc prace  plastyczne do konkursu „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej.  Oto kilka ujęć kamery z uroczystości rozstrzygnięcia  tego konkursu.

 

  

 

Organizatorkami konkursu były: Izabela Grzyb, Marta Niedziałek, Aneta Osińska, Katarzyna Koć.

 

(Opracowała: K. Koć)

Aktualności