Jesień w mojej klasie

W październiku 2015r w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym zorganizowano konkurs pod hasłem „Jesień w mojej klasie” . Głównym założeniem konkursu było stworzenie w salach klimatu jesieni, atmosfery sprzyjającej nauce oraz motywowanie do dbałości o miejsce pracy. Jury konkursowe w składzie:  mgr Ewa Kłosińska, mgr Emilia Olek, pielęgniarka p. Iwona Makosz -Warowna stanęli  przed trudnym zadaniem, gdyż wszystkie pracownie wyglądały zachwycająco.  Różnorodność pomysłów i zaskakujące aranżacje wzbudzały podziw. W związku z powyższym członkowie komisji postanowili przyznać wszystkim uczestnikom równolegle I miejsce.

   

   

   

   

Organizatorami konkursu byli nauczyciele Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w składzie: Anna Krasuska, Lidia Celińska, Grzegorz Gomółka. Konkurs sprzyjał rozwijaniu zmysłów uczniów i poznawaniu pór roku.

 

(Opracowała: L. Celińska)

Aktualności