ROK JUBILEUSZOWY 
- KONFERENCJA W ZESPOLE PLACÓWEK W ŁUKOWIE

 

W dniu 24 lutego br. w Zespole Placówek odbyła się konferencja szkoleniowa: „Zdrowie psychiczne a zachowania trudne dzieci i młodzieży”.  Wydarzenie jest kontynuacją obchodów roku jubileuszowego: 10 – lecia oddania do użytku nowego budynku dydaktycznego szkoły i 56 – lecia szkolnictwa specjalnego w Łukowie.

Spotkanie rozpoczęło się od  oficjalnego przekazania i poświęcenia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, który został zakupiony przy wsparciu Starostwa Powiatowego jako organu prowadzącego placówkę oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przekazania samochodu dokonał wicestarosta Włodzimierz Wolski natomiast poświęcenia - ks. Prałat Antoni Pietruszka.

   

   

   

   

   

   

    

Konferencja była również okazją do promocji Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wspierających działania szkoły. Podczas spotkania zaprezentowały się: Stowarzyszenie „JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI” oraz Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin LABIRYNT.

   

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie tytułu: „PRZYJACIELA SZKOŁY”. Tymi wyróżnieniami zostały uhonorowane: Grażyna Kulik i Monika Siwiak, reprezentujące Radę Rodziców Zespołu Placówek.

   

Szkolenie: „ Zdrowie Psychiczne a zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży” poprowadziła Dorota Mączka – przedstawiciel Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego ART– PRESTI w Lublinie.

    

    

Po zakończonej konferencji uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w trakcie panelu dyskusyjnego oraz w bufecie.

    

 

(Opracowała: A. Smolak)

Aktualności