Kalendarium imprez szkolnych

2017/2018

 

Lp.

 

Rodzaj planowanych działań

 

Osoby odpowiedzialne

Przewidziany termin

realizacji

 

Aspekt wychowawczy

1.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

I. Sulej, B. Tryboń

IX

R

2.

Spotkanie z policjantami

I. Abramek,

A. Kryczka-Wysokińska

IX

R, B

3.

Konkurs - „Sportowiec roku”

R. Mościcka, G. Celiński

Cały rok

Z,R

4.

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej

B. Jakubiec, E. Olek, I. Grzyb,

M. Niedziałek,

A. Kryczka – Wysokińska, SU

X

R,K,P

5.

Spotkania z twórcami ludowymi

A. Dybciak, A. Koźlak,

A. Nawrocka, A. Strzyżewska

X/XI

R,K,P

6.

Konkurs ekologiczno-plastyczny

„Flora i fauna Poleskiego PN”

L. Piechocka, I. Sulej,

B. Michałko, M. Woźniak

XI

R,E

7.

Konkurs z okazji Dnia Papieskiego

B. Osiak, G. Ryszkowska

X

R,P,K

8.

Obchody Dnia Niepodległości

A. Szaniawska, G. Gomółka,

XI

P,K

9.

Andrzejki

G. Gomółka, SU

XI

K,I

10.

Powiatowy Turniej Boccia

A. Smolak, B. Tryboń,

 

Z,R,I

11.

Kiermasze świąteczne

A. Koźlak, A. Dybciak, A. Nawrocka,

A. Strzyżewska, G. Gomółka

 

XII i III

P,R,I

12.

Mikołajki

SU

XII

R,K

13.

Jasełka

B. Osiak, G. Ryszkowska,

XII

R,K

14.

Zabawa choinkowa

SU, wychowawcy klas

I

I,R

15.

Spotkanie opłatkowe pracowników

D. Panasiuk, L. Jasińska,

M. Niedziałek

XII

I

16.

Organizacja ferii zimowych

E. Listopad, D. Trochimska, A. Nawrocka, A. Strzyżewska,

II

Z,I

17.

Pierwszy dzień wiosny – heppening

„Kwiaty dla mieszkańców miasta”

A. Dybciak, A. Koźlak,

A. Nawrocka, A. Strzyżewska, SU

III

I,R

18.

Misterium Wielkanocne

B. Osiak, G. Ryszkowska,

M. Olszewski

III

P,R,K

19.

Turniej warcabowy o puchar Dyrektora ZP

R. Mościcka, G. Celiński

 

Z,I,K

20.

Spotkanie wielkanocne pracowników

E. Krupa, M. Badurka,

M. Zaniewicz

III

I

21.

Rejonowy turniej w tenisie stołowym „Sprawni Razem”

J. Kęzik, A. Łukowski,

W. Kokosiński

II/III

I,Z,R

22.

Szkolne obchody „Dnia Ziemi”

M. Wielgosz, L. Piechocka,

M. Woźniak, E. Bajora

IV

Z,K,R

23.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

R. Bednarczyk, E. Federowicz,

B. Tryboń, A. Smolak, I. Grzyb,

K. Turska, A. Szczygielska

IV

I,K,R

24.

Szkolny konkurs promocji zdrowia

A. Kryczka-Wysokińska,

pielęgniarka szkolna

 

Z,R

25.

Obchody rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 maja

 J. Kucharzak, M. Zaniewicz

V

P,K

26.

Dzień Patrona Szkoły

 

E. Bajora, M. Wielgosz, A. Pucyk,

R. Bednarczyk, E. Abramek

23 V

R,K,

27.

Spotkanie ze strażakami

I. Abramek,

A. Kryczka-Wysokińska

V/VI

B,R

28.

Dzień Rodziny

 

A. Kryczka-Wysokińska,

G. Gomółka, M. Zaniewicz, SU

29 V

I,K,R

29.

Światowy dzień liczby

I. Sulej, B. Tryboń

III

R

30.

XI Edycja „Orlik” Łuków 2018

J. Kęzik, A. Łukowski,

E. Federowicz, W. Kokosiński

V

Z,I

31.

 

Szkolny Festiwal Talentów

 

A. Szaniawska, E. Olek,

M. Zaniewicz

III

K,R

32.

Akademia na zakończenie roku szkolnego

W. Kokosiński, I. Sulej

VI

I,K

             R – RELACJE – kształtowanie postaw społecznych

 

              Z – ZDROWIE – edukacja zdrowotna

 

              K – KULTURA – wartości normy, wzory zachowań

 

              B – BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

               P – POSTAWY PATRIOTYCZNE – wychowanie do poszanowania tradycji

 

               E- EKOLOGIA – postawy proekologiczne

 

                I – INTEGRACJA – więzi społeczne