Festiwal Talentów
w Międzyrzecu Podlaskim

 

W dniu 11.05.2017r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w III edycji FESTIWALU TALENTÓW - Wszyscy talenty mamy, w szkole je rozwijamy”, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim. Ponieważ rok 2017 ogłoszono Rokiem Josepha Konrada-Korzeniowskiego pisarza, podróżnika, propagatora wizji Europy bez granic, dlatego imprezie przyświecało hasło: Podróże małe i duże”. Tematem prac plastycznych było zatem wszystko to, co związane jest z podróżami w szerokim tego słowa znaczeniu. Obejmowało różne sposoby podróżowania, postać podróżnika, fantastyczne miejsca, do których chcielibyśmy pojechać lub już byliśmy. Inspiracją był, więc otaczający nas świat i wszystko, co nawiązywało do myśli przewodniej festiwalu.

 Prace plastyczne w formacie A3, każdy uczestnik wykonywał w czasie 2 godzin lekcyjnych, dowolną techniką malarską mając do dyspozycji farby plakatowe.

Prace zostały ocenione w kategoriach:

·   Edukacja wczesnoszkolna klasy I-III

·   Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

·   Gimnazjum

·   Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Oceny prac konkursowych dokonało jury powołane przez organizatorów SOSW w Międzyrzecu Podlaskim wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”. Jury kierowało się następującymi kryteriami oceny: zgodność z regulaminem i tematyką festiwalu, oryginalność oraz innowacja twórcza w ujęciu tematu.

Każda placówka mogła zgłosić jednego uczestnika z każdej kategorii wiekowej. Naszą placówkę pod okiem opiekunów P. Agnieszki Dybciak i P. Agnieszki Koźlak reprezentowali uczniowie: Hanna Krześniak kl. II - kategoria edukacja wczesnoszkolna, Kamil Domań kl. VIa – kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VI, Mateusz Pucyk kl. IIc - kategoria Gimnazjum i Tomasz Bartnicki z kl. Ia – kategoria Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

      

      

    

    

Po części powitalnej uczestnicy konkursu zasiedli do stolików, aby tworzyć piękne prace pod okiem jury. Podczas obrad komisji konkursowej uczniowie mogli skorzystać z zorganizowanych dla nich zabaw i gier oraz słodkiego poczęstunku. Po wyłonieniu zwycięzców ogłoszono wyniki konkursu. Wśród nagrodzonych prac: I miejsce otrzymała praca Mateusza Pucyka. Natomiast wśród prac wyróżnionych znalazły się prace Hanny Krześniak, Kamila Domania  Tomasza Bartnickiego. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie otrzymali podziękowania i drobne upominki dla swoich placówek ufundowane przez organizatorów konkursu.

Kolejny Festiwal już za rok!

 

(Opracowała: A. Koźlak)

Aktualności