Festiwal Talentów

W dniu 21.04.2016r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w II edycji FESTIWALU TALENTÓW pt:Wszyscy talenty mamy w szkole je rozwijamy”, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim. Ponieważ rok 2016 ogłoszono Rokiem Henryka Sienkiewicza, imprezie przyświecał cytat: ”Szczęście jest wszędzie tam, gdzie je człowiek widzi” - “Quo vadis”. W związku z powyższym tematem prac plastycznych było wszystko to, co związane jest ze szczęściem w szerokim tego słowa znaczeniu. Przy czym u każdego człowieka, co innego wywołuje pozytywne emocje, każdy w czymś innym upatruje chwilową radość, przyjemność, euforię, bądź trwałe zadowolenie. Inspiracją był, więc otaczający nas świat, wszystko, co nawiązywało do myśli przewodniej festiwalu. Prace plastyczne w formacie A3, każdy uczestnik wykonywał w czasie 2 godzin lekcyjnych, dowolną techniką malarską mając do dyspozycji farby plakatowe.

Prace zostały ocenione w kategoriach:

·   Edukacja wczesnoszkolna czyli Szkoła Podstawowa klasy I-III

·   Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

·   Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Oceny prac konkursowych dokonało jury powołane przez organizatorów SOSW w Międzyrzecu Podlaskim wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”.

Każda placówka mogła zgłosić jednego uczestnika z każdej kategorii wiekowej. Naszą placówkę pod okiem opiekunów P. Agnieszki Dybciak i P. Agnieszki Koźlak reprezentowali uczniowie: Hanna Krześniak kl. I - kategoria edukacja wczesnoszkolna, Kamil Domań kl. V – kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VI, Weronika Machnio kl. I gim. - kategoria Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Po części powitalnej uczestnicy konkursu zasiedli do stolików, aby tworzyć piękne prace pod okiem jury. Podczas obrad komisji konkursowej uczniowie mogli skorzystać z zorganizowanych dla nich zabaw i gier oraz słodkiego poczęstunku. Po wyłonieniu zwycięzców ogłoszono wyniki konkursu. Wśród nagrodzonych prac: II miejsce otrzymała praca Hanny Krześniak. Natomiast wśród prac wyróżnionych znalazły się prace Weroniki Machnio i Kamila Domania. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie otrzymali podziękowania i drobne upominki dla swoich placówek ufundowane przez organizatorów konkursu.

    

    

Kolejny Festiwal już za rok!

 

(Opracowała: A. Koźlak)

Aktualności