SZKOLNY DZIEŃ ZIEMI 2017

 

Tegorocznym obchodom Dnia Ziemi w Polsce przyświeca hasło

„W kierunku natury”.

Festyn finałowy odbędzie się 4 czerwca 2017  w parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

Liczne akcje organizowane są na terenie całej Polski.

W dniu 26 kwietnia my również włączyliśmy się w obchody Dnia Ziemi. Najpierw szkolne kółko teatralne „BAJ” pod kierunkiem
p. M. Wielgosz przy współudziale p. A. Wysokińskiej zaprezentowało pantomimę na temat zagrożeń na jakie narażona jest nasza planeta.

Uczniowie zobaczyli jak na skutek działalności człowieka zmienia się życie roślin i zwierząt. Na szczęście przedstawienie ma pozytywny wydźwięk, gdyż znajdują się ludzie (Leśnik), którzy zaczynają dostrzegać potrzeby środowiska i zmieniać niewłaściwe zachowania. Najlepiej bowiem żyje się na Ziemi, gdyż jest ona jedyną znaną nam ZIELONĄ PLANETĄ, jak na koniec zaśpiewali młodzi artyści:

„Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona,

wśród innych dalekich planet…”

    

    

    

    

    

    

   

 Następnie na dużej przerwie chętni uczniowie mogli spróbować swoich sił w wykonywaniu ćwiczeń (aplikacji) multimedialnych oraz zadań przy stolikach (puzzle, wykreślanki, dobieranki). Na najmłodszych czekały ciekawe kolorowanki.

Rok 2017 to rok poświęcony ochronie różnorodności biologicznej.
W związku z tym w zadaniach konkursowych dominowały tematy dotyczące ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków.

  

 

        Kto nie zdążył wziąć udziału w zadaniach konkursowych przeprowadzonych  na dużej przerwie, mógł zrobić to podczas zajęć świetlicowych.

  

Dziękujemy pani Annie Kryczce-Wysokińskiej za przygotowanie materiałów i aktywne włączenie się w część konkursową.

Szkolne obchody Dnia Ziemi koordynowały panie L. Piechocka
i M. Woźniak.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie wezmą sobie do serca naukę płynącą z przedstawienia i dobrze odrobią „pracę domową”.

 

 

(Opracowała: M. Wielgosz)

Aktualności