"Dyniowe" spotkanie w Siedlcach

 

Z wielką radością odpowiedzieliśmy na zaproszenie Pana Krzysztofa Prochenka Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach oraz wychowawczyni Pani Izabeli Szklarczyk kierowane do Pani Dyrektor Danuty Kowal oraz wychowanków grupy IV Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Zespołu Placówek w  Łukowie. Wszyscy chłopcy z grupy rewalidacyjnej w dniu 24.10.2016 uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym o tematyce dyni oraz składali życzenia Kubie który tego dnia obchodził swoje 14 urodziny.

 Od momentu przywitania nas przez panią wice Dyrektor Dorotę Kamińską zapanowała atmosfera życzliwości, serdeczności zrozumienia i przyjaźni.

Nasze dzieci pomimo wielu różnic i trudności szybko odnalazły wspólne zainteresowania i chętnie podejmowały grupowe działania podczas gier i zabaw zespołowych.

Pełni wrażeń opuszczaliśmy placówkę w Siedlcach. Cały czas wspominamy ten mile spędzony czas.

 

    

    

    

    

    

    

    

Szanownej Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach Pani Izabeli Szklarczyk oraz Pani Ewie Grzegorczyk dziękujemy oraz serdecznie zapraszamy do Zespołu Placówek.

 

(Opracowała: K. Turska)

Aktualności