Statut Zespołu Placówek w Łukowie      Statut Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

 

Statut Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego

 

Załączniki do statutu Regulamin RP Organizacja wycieczek

 

 Program Profilaktyczno - Wychowawczy

 

Regulamin Zakładowego Fnduszu Świadczeń Socjalnych

 

 Wzór IPET

 

Zarządzenie Dyr.  w spr. wypożyczania podręczników