„DNI    PRZYJACIÓŁ    LASU   2015”

w Zespole Placówek w Łukowie

 

Jednym z aspektów edukacji dzieci młodzieży jest niewątpliwie kształtowanie nawyku dbałości o środowisko przyrodnicze. Taki też cel ma ogólnopolska akcja przybliżająca wiedzę o polskich lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają. Są to „Dni Przyjaciół Lasu”.

Niewątpliwie ważnym czynnikiem zachęcającym do nauki jest współzawodnictwo. Dlatego też uczniowie Zespołu Placówek przystąpili do ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego w  następujących kategoriach:

- konkurs rysunkowy „Bajkowy Las”, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach etapu szkolnego wyłoniono pracę Alicji Wojtaś, która pracowała pod kierunkiem Pani Marty Matusiak;

- konkurs rysunkowy „Drzewa Naszych Lasów”, przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W ramach etapu szkolnego uczniowie pracowali pod opieką Pani Agnieszki Sójki, Pani Małgorzaty Badurki oraz Pani Karoliny Turskiej. Wyłoniono pracę Michała Maszty, którego fachową opieką objęła Pani Karolina Turska.

- konkurs multimedialny „Przyjaciel Lasu”, skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Na etapie szkolnym wyłoniono prace Macieja Rzymowskiego z klasy IV oraz Kamila Stefaniaka z II klasy gimnazjum. Obaj uczniowie pracowali pod kierunkiem Pani Iwony Sulej.

       Na terenie Zespołu Placówek prace konkursowe koordynowały autorki Programu Ekologicznego.

                                                     Lidia Piechocka

                                                     Maryla Woźniak

 

(Opracowała: L. Piechocka)

 

Aktualności