DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

W poniedziałek 14 października 2013r. w naszej Placówce odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  p. Władysław Karaś - Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego, p. Tadeusz Brzozowski - Wiceprzewodniczący Rady, emerytowani nauczyciele,  rodzice a także dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. 

       

  

 

Zgromadzonych serdecznie powitała p. dyrektor Danuta Kowal. Z ust zabierających głos - p. G. Kulik – przewodniczącej Rady Rodziców, p. W. Karasia, p. T. Brzozowskiego - padały słowa życzeń i podziękowań skierowane do wszystkich pracowników Zespołu za ich codzienny trud, cierpliwość i okazywane serce.

 

Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność poprzez część artystyczną, na którą składały się wiersze oraz część kabaretowa - humorystyczna lekcja języka polskiego i pokaz pomocy naukowych a na koniec taniec narodowy polonez. Samorząd Uczniowski przygotował upominki w postaci laurek dla wszystkich uczestników uroczystości.

   

  

Spotkanie w tak niezwykłym dniu stało się okazją do wyróżnienia zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji. Pani dyrektor swoją nagrodą uhonorowała

nauczycieli:

p. wicedyrektor E. Kłosińską, p. E. Abramek, p. I. Abramek,
p. A. Nawrocką, p. M. Zaniewicza, p. B. Jakubiec,
p. M. Michałko, p. A. Sójkę, p. A. Szaniawską,
p. A. Szczygielską, p. M. Walecką, p. M. Sołtyszewską,
p. A. Kołodziej, p. I. Abramek, p. A. Koźlak,
p. D. Trochimską, p. B. Makosza;

pracowników administracji i obsługi:

p. D. Olifirowicz, p. A. Furman, p. H. Rybkę,
p. E. Kokoszkiewicz, p. G. Strachotę p. J. Żądełka.

Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty na uroczystości, która miała miejsce w piątek 11.X.2013r. otrzymała p. M. Woźniak,  a nagrodą starosty łukowskiego na powiatowych obchodach DEN wyróżnieni zostali: p. dyr. D. Kowal, p. W. Kokosiński, p. L. Piechocka,
p. A. Smolak i p. M. Wielgosz
.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowali opiekunowie samorządu uczniowskiego w osobach p. M. Woźniak, p. R. Bednarczyk, p. M. Wielgosz i p. M. Mazur. Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce p. E. Bajory za pomoc w pracy z młodzieżą oraz p. B. Jakubiec, która w ramach prowadzonego przez siebie kółka taneczno  - teatralnego przygotowała z uczniami efektowny występ taneczny.

 

(Opracowały: Małgorzata Wielgosz, Renata Bednarczyk)

 

Aktualności