Szkolny dzień edukacji

 

        Czternastego października w Zespole Placówek w Łukowie odbyły się szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Była to dobra okazja do podziękowań nauczycielom za ich pracę, włożoną w edukację i wychowanie uczniów.

       W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i pracownicy Zespołu Placówek w Łukowie, zaproszeni goście w osobach przewodniczącego Rady Powiatu łukowskiego Władysława Karasia i dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z ul. Stodolnej s. Bożeny Admka, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani pracownicy szkoły.

    

 

        Obchody rozpoczęto odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: dyrektor Zespołu Placówek Janusz Zboina, przewodniczący Rady Powiatu Władysław Karaś, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Kulik oraz w imieniu emerytowanych pracowników szkoły Kazimierz Bogusz. Tuż po wystąpieniach odczytano list lubelskiego kuratora oświaty, a później uczestnicy wysłuchali prelekcji poświęconej dziełu Komisji Edukacji Narodowej.

    

        Kolejnym punktem imprezy była część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Placówek. Recytowano wiersze, zaśpiewano kilka przeróbek popularnych polskich przebojów, uczniowie zagrali też scenki, w sposób humorystyczny pokazujące szkolną rzeczywistość. Część artystyczna spotkała się z pozytywnym przyjęciem widowni, która poszczególne występy nagradzała rzęsistymi brawami.

          

   

     

        Pod koniec uroczystości dyrektor Janusz Zboina wręczył akty awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym, uhonorował też niektórych naszych pedagogów nagrodą dyrektora.

   

    

        Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek. Organizatorami tegorocznych obchodów szkolnego Dnia Edukacji Narodowej byli nauczyciele: Marcin Gomółka, Mariusz Olszewski, Monika Grabowska, Marta Matusiak i Aneta Osińska.

 

(Opracował: Marcin Gomółka)

 

Archiwum - powrót

Aktualności - powrót