ANDRZEJKI 2012

 

„Na andrzejki w końcu listopada ulać coś z wosku wypada”.
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

  

Dzieci często zastanawiają się co ich w życiu spotka, planują i marzą. Z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny niż wszystkie dzień – dzień tajemniczych wróżb i czarów, połączonych z zabawą, tańcem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Są różne sposoby, żeby dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. Można pójść do wróżki, która ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać Cyganki, która wróży z kart i ręki. Można też wróżyć sobie samemu, ale trzeba to robić w czasie niezwykłym.

 Ten niezwykły czas miał miejsce we czwartek 29 listopada, kiedy to wychowankowie

Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego, pod opieką wychowawców uczestniczyli we wspólnym wróżeniu i zabawie.

Pierwszą konkurencją była ,,wróżba z butami”.

 

Drugą wróżbą były ,, Kubki przyszłości”.

Trzecią wróżbą była ,, Kto pierwszy wypije”.

Kolejna konkurencja to ,, Taniec z balonami”

Nie zabrakło również wróżenia z wosku:

 Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały zabawy przy piosenkach z repertuaru dziecięcego. Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji.

Wielu atrakcji wychowankom zapewnili organizatorzy: Ania Krasuska, Marta Matusiak, Ania Strzyżewska, Marta Niedziałek, Iza Grzyb i Grzegorz Gomółka.

  Hokus – pokus, czary - mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.

 

(Opracowała: Aneta Świderska)

 

Archiwum - powrót

Aktualności