Sprzątanie świata - Polska 2011
"Lasy to życie, chrońmy je"

 

Ponad stu uczniów z Zespołu Placówek w Łukowie, wraz z nauczycielami i wychowawcami uczestniczyło w tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”. Zebrano prawie 15 m3 odpadów z terenów wokół szkoły, ogródków działkowych, osiedla Chącińskiego i rynku, popularnie zwanego Targowicą. Po powrocie młodzieży do szkoły miał miejsce poczęstunek oraz dyskoteka.

      

       

       

        Zbieraniu odpadów towarzyszyło gromadzenie makulatury. Konkurs międzyklasowy trwał wprawdzie tylko dwa dni, ale wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania. Udało się, bowiem zebrać około 1,2 tony makulatury. Duża w tym zasługa nie tylko uczniów, ale także i naszych nauczycieli, którzy w zbiórkę makulatury zaangażowali się bardzo aktywnie.

        Mówiąc o działaniach towarzyszących akcji „Sprzątanie świata” warto też wspomnieć o zbieraniu elektroodpadów. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była pani Maryla Woźniak, a do szkoły przyniesiono zużyte telewizory, magnetowidy, walkmany i inny sprzęt. Wśród tych, którzy dostarczyli sprzęt rozlosowano nagrody (odtwarzacze mp3 i pendrivy). Ufundowała je europosłanka Lena Kolarska – Bobińska, a wręczył kierownik biura Rady Powiatu w Łukowie Artur Czubaszek.

 

      

 

        Podsumowaniem całej akcji był ogłoszony w poszczególnych klasach konkurs na plakat o tematyce ekologicznej, nawiązujący do hasła tegorocznego sprzątania świata „Lasy to życie, chrońmy je”. Napłynęło trzynaście prac. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce świetlicy szkolnej, na drugiej pozycji uplasowała się klasa I zp II b zp, zaś na trzecim internat Zespołu Placówek.

        Organizatorami tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” byli nauczyciele: Grzegorz Gomółka, Marcin Gomółka, Mariusz Olszewski.

 

(Opracował: Marcin Gomółka)

Archiwum - powrót

Aktualności - powrót