„Sprzątanie Świata” 
w Zespole Placówek w Łukowie

 

W tym roku akcja „Sprzątania Świata – Polska 2010” w Zespole Placówek w Łukowie odbyła się po raz 11. i przebiegała pod hasłem: „Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady”. Koordynatorki akcji w szkole - R. Bednarczyk, E. Federowicz, A. Krasuska, A. Smarz, D. Trochimska -przygotowały  z tej okazji konkursy o tematyce ekologicznej: plastyczny na ilustrację hasła tegorocznej akcji oraz zbiórkę makulatury. Samorząd  Uczniowski przeprowadził zbiórkę plastikowych nakrętek, które zostaną przekazane za pośrednictwem redakcji „Wspólnoty” hospicjum w Lublinie. Dla laureatów konkursów organizatorzy przewidzieli ekologiczne nagrody w postaci kwiatków doniczkowych  do dekoracji klasopracowni. Na otwarcie akcji w dniu 17 września 2010r. przybył Wicestarosta Łukowski pan Henryk Lipiec, który przypomniał ideę akcji „Sprzątania Świata”. Uczniowie zaprezentowali inscenizację propagującą postawy proekologiczne, po czym udali się na sprzątanie wyznaczonych terenów. Zebrane odpady trafiły na wysypisko śmieci.

                    

Archiwum - powrót

Aktualności - powrót