IX Konkurs Ekologiczno – Plastyczny „Woda to życie”

 

 

 

 

Dnia 18 maja 2016 roku w Zespole Placówek  w Łukowie odbył się IX konkurs ekologiczno-plastyczny pod hasłem „Woda to życie”. Tegorocznym motywem przewodnim był „Bocian w polskiej kulturze i tradycji”.

Celem konkursu jest uświadomienie uczniom znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka, rozwijanie zdolności plastycznych, promowanie talentów i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. W tym roku szczególną uwagę zwróciliśmy na bociana białego. Ze względu na spadającą liczebność gatunek ten został objęty programem ochronnym pod nazwą: Program Ochrony Bociana  Białego i Jego Siedlisk.

Uczestnicy konkursu startowali w trzech kategoriach:

1. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

2. uczniowie szkoły podstawowej klasy  IV -VI

3. uczniowie gimnazjum.

W konkursie udział brali uczniowie z następujących placówek: SOSzW Baczków, ZSS Biała Podlaska, Zespół Placówek Łuków, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Hrubieszów, SOSz-W w Radzyniu Podlaskim oraz SOSz-W w Międzyrzecu Podlaskim.

Zgodnie z regulaminem, prace plastyczne uczniowie wykonywali na terenie Zespołu Placówek w formacie A3 farbami plakatowymi pod czujnym, ale bardzo przyjaznym okiem członków jury w następującym składzie:

1. Wioletta Sala-Mioduchowska – inspektor Wydziału  Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Łuków– przewodnicząca jury

2. Iwona Sulej – nauczyciel Zespołu Placówek w Łukowie

3. Grażyna Kulik – przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Placówek w Łukowie

    

    

    

Jury w/w składzie po burzliwych debatach przyznało I miejsca następującym osobom:

1. edukacja wczesnoszkolna : Przemysław Bocian, SOSz-W w Radzyniu Podlaskim,

2. szkoła podstawowa kl. IV-VI: Paweł Filimon, SOSz-W w Międzyrzecu Podlaskim,

3. gimnazjum: Anna Pietrycka, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Hrubieszowie.

    

    

        

    

   

Pani Wioletta Sala-Mioduchowska, z upoważnienia STAROSTY ŁUKOWSKIEGO,  przyznała specjalną nagrodę Joannie Łukasik ze SOSz-W w Radzyniu Podlaskim. Praca Joasi została oprawiona i przekazana Panu Staroście. Nagrodę specjalną ufundowała również Pani Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie, otrzymał ją Mateusz Andrzejewski z ZSS w Białej Podlaskiej.

Nagrodzone prace wyróżniały się oryginalnym ujęciem tematu, ciekawą kompozycją i bogatą kolorystyką. Wszystkie zaś prace cechuje wrażliwość na piękno przyrody. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne upominki.

Na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek w Łukowie, o kierunku cukiernik.

     Takie spotkanie nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia sponsorów, którymi w tegorocznej edycji byli: WFOŚiGW w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie.

 

Imprezę przygotowały i przeprowadziły nauczycielki Zespołu Placówek w Łukowie: Lidia Piechocka, Maryla Woźniak, Bożena Michałko, Iwona Sulej.

 

Poprzez takie działania jak konkursy można kreować wśród uczniów właściwą postawę wobec przyrody. Troska o jej stan staje się wówczas nie tyle obowiązkiem, ale przyjemnością i potrzebą.

 

(Opracowała: L. Piechocka)

Aktualności