VIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczno - Plastyczny
 "WODA TO ŻYCIE"

 

Dnia 14 maja 2015 roku w Zespole Placówek  w Łukowie odbył się  VIII konkurs ekologiczno-plastyczny pod hasłem „Woda to życie”. Tegorocznym motywem przewodnim była woda w czterech porach roku.

Celem konkursu jest uświadomienie uczniom znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka, rozwijanie zdolności plastycznych, promowanie talentów i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy konkursu startowali w trzech kategoriach:

1. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

2. uczniowie szkoły podstawowej klasy  IV -VI

3. uczniowie gimnazjum.

W konkursie udział brali uczniowie z następujących placówek: SOSzW Baczków, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, ZSS Biała Podlaska, Zespół Placówek Łuków, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Hrubieszów.

Zgodnie z regulaminem, prace plastyczne uczniowie wykonywali na terenie Zespołu Placówek w formacie A3 farbami plakatowymi pod czujnym, ale bardzo przyjaznym okiem członków jury w następującym składzie:

1. Wioletta Sala-Mioduchowska – inspektor Wydziału  Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Łuków– przewodnicząca jury

2. Justyna Czubaszek - pracownik Starostwa Łuków

3. Grażyna Kulik – przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Placówek w Łukowie

    

    

    

Jury w/w składzie po burzliwych debatach przyznało I miejsca następującym osobom:

1. edukacja wczesnoszkolna : Dominik Sopyła

2. szkoła podstawowa kl. IV-VI: Mateusz Andrzejewski

3. gimnazjum: Marcin Kopeć

 

 

 

   

    

     Nagrodzone prace wyróżniały się oryginalnym ujęciem tematu, ciekawą kompozycją i bogatą kolorystyką. Wszystkie zaś prace cechuje wrażliwość na piękno przyrody. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne upominki. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek w Łukowie, o kierunku cukiernik.

     Takie spotkanie nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia sponsorów, którymi w tegorocznej edycji byli: WFOŚiGW w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie.

 

Imprezę przygotowały i przeprowadziły nauczycielki Zespołu Placówek w Łukowie: Lidia Piechocka, Maryla Woźniak, Bożena Michałko, Iwona Sulej.

 

Poprzez takie działania jak konkursy można kreować wśród uczniów właściwą postawę wobec przyrody. Troska o jej stan staje się wówczas nie tyle obowiązkiem, ale przyjemnością i potrzebą.

 

(Opracowała: L. Piechocka)

 

Aktualności