„Z ortografią za pan brat”

 

Dnia 25 lutego 2015r.  w Zespole Placówek w Łukowie odbył się już po raz ósmy konkurs ortograficzny pod hasłem „Z ortografią za pan brat” . Wzięło w nim udział 19 uczestników z placówek kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu łukowskiego. Były to: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,  Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie oraz Zespół Placówek.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa. Zestaw konkursowy zawierał zadania testowe, zróżnicowane pod względem trudności.

       

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

szkoła podstawowa

ü     I miejsce – Natalia Karwowska (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie)

ü      II miejsce – Patryk Niedziółka (Zespół Placówek w Łukowie)

ü     III miejsce – Kacper Podstawka (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie)

gimnazjum

ü      I miejsce – Karina Konieczna (Zespół Placówek w Łukowie)

ü      II miejsce –  Kamil Mitura (Zespół Placówek w Łukowie)

ü      III miejsce – Ewelina Rosa (SOS-W w Baczkowie)

szkoła zawodowa

ü     I miejsce – Dagmara Szczygielska (Zespół Placówek w Łukowie)

ü     II miejsce – Jakub Adamowicz (Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie)

ü     III miejsce – Bartosz Mućka (Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie)

Tytuł „Mistrza ortografii” zdobyła Dagmara Szczygielska.

       

        Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

        Wiemy, jak trudną sztuką jest umiejętność bezbłędnego pisania. Uważamy, że wszystkie inicjatywy motywujące dzieci i młodzież do jej zgłębiania są potrzebne. Nasz konkurs od wielu lat propaguje wśród uczniów „modę” na poprawne pisanie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

        Konkurs przygotowały: p.E.Abramek, p.E.Bajora, p.R.Bednarczyk.

 

(Opracowały: R. Bednarczyk, E. Bajora)

 

Aktualności