VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
„Z ortografią za pan brat"

 

Dnia 11 lutego 2014r. w naszej szkole odbył się VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Z ortografią za pan brat” .

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa. Wzięło w nim udział 16 uczniów z czterech placówek: SOSW w Baczkowie, Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 im. A.Świętochowskiego w Łukowie oraz Zespołu Placówek w Łukowie.

Szkołę podstawową reprezentowało 6 uczniów, gimnazjum – 4, szkołę zawodową – 6.

Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu o różnym stopniu trudności w zależności od kategorii wiekowej. Arkusz zawierał różnorodne ćwiczenia, m.in. krzyżówki, wykreślanki, wyrazy z luką, dobieranki sylabowe. Wymagał od uczniów nie tylko znajomości zasad ortograficznych, ale również umiejętności czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i dużej wiedzy polonistycznej.

    

    

 

Uczniowie szkoły podstawowej za prawidłowe rozwiązanie zestawu mogli uzyskać maksymalnie 54 punkty. W tej kategorii najlepsze wyniki osiągnęli:

ü      I miejsce –  Daniel Oziębło (Zespół Szkół nr 1)

ü      II miejsce – Patryk Niedziółka (Zespół Placówek w Łukowie)

ü      III miejsce – Monika Domaszczyńska (SOS-W w Baczkowie)

Uczniowie gimnazjum mogli uzyskać maksymalnie 62 punkty. Najlepsze wyniki uzyskali:

ü      I miejsce – Kinga Klink (Zespół Placówek w Łukowie)

ü      I miejsce – Krzysztof Kowalik (Zespół Placówek w Łukowie)

ü      III miejsce – Ewelina Rosa (SOS-W w Baczkowie)

Uczniowie szkoły zawodowej mogli uzyskać maksymalnie 68 punktów. Największą liczbę punktów zdobyli:

ü      I miejsce –– Jakub Adamowicz (Zespół Szkół nr 2 im. A.Świętochowskiego w Łukowie)

ü      II miejsce – Dagmara Szczygielska (Zespół Placówek w Łukowie)

ü      III miejsce – Bartosz Mućka (Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie)

Najlepszy wynik  spośród wszystkich laureatów uzyskał  Jakub Adamowicz zdobywając tytuł „Mistrza ortografii”.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Konkurs przygotowały: p. E. Bajora i p. R. Bednarczyk.

 

(Opracowała: Renata Bednarczyk)

 

Aktualności