V POWIATOWY TURNIEJ BOCCIA

 

 

 

 

Turniej Boccia zajmuje ważne miejsce wśród wielu uroczystości szkolnych w naszym Zespole. Należy do imprez organizowanych cyklicznie dzięki współpracy szkoły z Łukowskim Stowarzyszeniem Rozwoju. Tegoroczny turniej rozegrał się dnia 2 października i były to już piąte z kolei integracyjne zawody drużyn z różnych szkół powiatu łukowskiego.

 

 

Gośćmi Zespołu Placówek i jednocześnie uczestnikami turnieju były następujące drużyny:

ü                 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie,

ü                 Szkoła Podstawowa w Dębowicy,

ü                 Zespół Szkół w Gołąbkach,

ü                 Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach,

ü                 Zespół Szkół w Tuchowiczu,

ü                 Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie.

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: drużyna uczniów z Gimnazjum oraz drużyna uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie przygotowywali się do rozgrywek pod kierunkiem pana Jacka Kęzika.

 

 

Turniej poprowadziła p. Aleksandra Smolak. Wyniki rozgrywek nadzorowali: p. Bożena Tryboń i p. Jacek Kęzik. Opiekę podczas rozgrywek drużynowych pełniły: p. Ewelina Federowicz, p. Beata Jakubiec, p. Aganieszka Krasuska.  Nad przebiegiem imprezy czuwali p. Sławomir Smolak – prezesa Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz wiceprezes – p. Krzysztof Szczęśniak. Odwiedzili nas również przedstawiciele mediów z Master TV i Radio Podlasie.

 

 

V Powiatowy Turniej Boccia wygrali uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Baczkowie. Drugie miejsce przypadło uczniom z Zespołu Szkół w Gołąbkach. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Placówek w Łukowie. Medale i dyplomy wręczyli: dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie – p. Danuta Kowal oraz dyrektor OSiR - p. Tomasz Tryboń. Imprezę umilił wspólny poczęstunek w przerwie między rozgrywkami oraz na zakończenie turnieju. Był więc czas na rozmowy i okazja do  lepszego poznania się nie tylko podczas zawodów, wszak integracja stanowi niepodważalną ideę Boccia.

 

  

  

  

  

 

Organizatorami imprezy z ramienia Zespołu Placówek byli nauczyciele: Bożena Tryboń, Aleksandra Smolak, Ewelina Federowicz, Beata Jakubiec, Agnieszka Krasuska. Organizatorzy mają nadzieję, że zawiązały się przyjaźnie wśród uczniów, a sama dyscyplina zachęciła wszystkich do jej uprawiania. Niniejszym dziękujemy zawodnikom i opiekunom za udział w imprezie licząc na wspólne „spotkanie z  Boccia” w przyszłym roku.

 

(Opracowała: Agnieszka Krasuska)

 

Archiwum - powrót

Aktualności