V SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY 
"OBIEŻYŚWIAT"

 

W tym roku odbyła się już piąta edycja szkolnego konkursu wiedzy geograficznej „Obieżyświat”. W dniu 14 czerwca 2017 r. przystąpili do niego przedstawiciele klas gimnazjum oraz szkoły zawodowej (łącznie 9 osób).

Uczniowie wypełniali test wiedzy z zakresu geografii ogólnej i regionalnej. Test zawierał 14 pytań. Łącznie każdy uczeń mógł uzyskać 50 punktów.

Wyniki przedstawiają się następująco:

        I miejsce – Antoni Pszczółkowski (45,5 pkt.)  z klasy I gimnazjum

        II miejsce – Krzysztof Kowalik (42,5 pkt.) z klasy II zawodowej

        III miejsce –Patryk Niedziółka (40,5 pkt.) z klasy II gimnazjum

           

Pozostali uczestnicy to:

Kamil Mitura - klasa II gimnazjum

Karina Konieczna – klasa II zawodowa

Karolina Buczek – klasa I zawodowa

Natalia Kachniarz - klasa II zawodowa

Daniel Gostołek - klasa III zawodowa

Karolina Niewęgłowska – klasa II gimnazjum

Zaprezentowanie zwycięzców i wręczenie nagród odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 23 czerwca 2017r.

     

 

(Opracowała: M. Wielgosz) 

Aktualności