IV Integracyjny Przegląd Małych 
Form Artystycznych

 

W dniu 23 października 2013r. odbył się w naszej szkole
IV Integracyjny Przegląd Małych Form Artystycznych. Na scenie zaprezentowało się osiem grup teatralnych z przedszkoli i szkół powiatu łukowskiego. Do udziału w imprezie zgłosiły się Przedszkole Miejskie nr 2 i Przedszkole Miejskie nr 4 z Łukowa, zespoły szkół z Gołaszyna i Gołąbek, szkoły podstawowe z Trzebieszowa i Dąbia oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Baczkowa. Na scenie zaprezentowała się również grupa teatralna z naszej placówki w inscenizacji wierszyka „Rzepka”. Wszystkie grupy przygotowały bardzo ciekawe i barwne inscenizacje.

    

    

    

    

Przegląd Małych Form Artystycznych to jeden z elementów programu integracyjnego, który realizowany jest w naszej szkole od wielu już lat. Dzięki tej imprezie młodzi aktorzy mieli szansę zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności szerokiej widowni, również dzięki lokalnej telewizji Master.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczny Przegląd Małych Form Artystycznych zakończył się dla wszystkich uczestników zwycięstwem. Wszystkie grupy za udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki oraz gromkie brawa.

       

Po przeglądzie młodzi aktorzy uczestniczyli w słodkim poczęstunku, podczas którego mogli wymienić się swoimi przeżyciami i wrażeniami scenicznymi.

Sponsorem wspierającym tegoroczną imprezę był pan Marcin Sobiech – właściciel firmy Sil-Dar.

Za przygotowanie i organizację przeglądu odpowiedzialne były panie: A. Dybciak, A. Koźlak, A. Nawrocka, I. Sulej i E. Listopad.

 

(Opracowała: Agnieszka Koźlak)

 

Aktualności