Olimpijczyk Zespołu Placówek w Łukowie

 

 

 

W dniu 18 czerwca 2015 roku pięcioro uczniów Zespołu Placówek w Łukowie (Weronika Machnio, Dawid Walczak, Kamil Mitura, Kinga Klink i Tomasz Gajowniczek) wzięło udział w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy dla młodzieży niepełnosprawnej zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Edukacji Narodowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Komitet do Spraw UNESCO.

Do wspólnej rywalizacji stanęli uczniowie z różnego typu niepełnosprawnością np. ruchową, narządu słuchu z dziewięciu placówek z całej Polski. Wszyscy uczniowie rozwiązywali zadania wymagające logicznego myślenia. Test wyłonił zwycięzców. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Gajowniczek, uczeń klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek w Łukowie. Tomkowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy, medale i nagrody.

    

    

    

    

    

     

Imprezę zakończyła prezentacja wszystkich przybyłych placówek.

Uczniów przygotowały panie Anna Pucyk i Iwona Sulej.

 

(Opracowała: I. Sulej)

 

Aktualności