Konkurs matematyczny 
pt. „... i Ty możesz zostać Pitagorasem"

 

W dniu 4 lutego 2016 roku po raz dwunasty odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny pt. „... i Ty możesz zostać Pitagorasem”. Głównym jego zadaniem było promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny wiedzy i rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów.

Do konkursu zgłosiło się 15 uczniów, w tym:

- 4 ze szkoły podstawowej;

- 3 z gimnazjum;

- 8 ze szkoły zawodowej.

Uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania dobrane do poziomu edukacyjnego.

    

    

Zwycięzcami okazali się:

I miejsce:        Krzysztof Kowalik, kl. Iz

II miejsce:       Tomasz Gajowniczek, kl. IIIz

                      Antonii Pszczółkowski, kl. VIa

III miejsce:      Dawid Izdebski, kl. IIIz

 

GRATULUJEMY!

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy z życzeniami dalszych sukcesów. Zgodnie z regulaminem każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymał cząstkową ocenę celującą z matematyki.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Bożena Michałko, Lidia Piechocka i Iwona Sulej.

 

(Opracowała: I. Sulej)

Aktualności