X Wojewódzki Konkurs Ekologiczno – Plastyczny
 "WODA TO ŻYCIE"

 

 

 

 

 

         Dnia 17 maja 2017 roku w Zespole Placówek w Łukowie odbył się X Konkurs Ekologiczno-Plastyczny pod hasłem : ”Woda to życie” . Tegorocznym motywem przewodnim były ptaki drapieżne.

Celem konkursu jest uświadomienie uczniom znaczenia przyrody w życiu człowieka, jej ochrona oraz rozwijanie zdolności plastycznych, promowanie talentów i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy konkursu startowali w trzech kategoriach:

1. edukacja wczesnoszkolna

2. szkoła podstawowa klasy: IV -VI

3. gimnazjum.

W konkursie udział brali uczniowie z następujących placówek: SOSzW Baczków, SOSzW Radzyń Podlaski, SOSzW Siedlce, SOSzW iędzyrzec Podlaski,  Zespół Placówek w Łukowie.

Prace plastyczne uczniowie wykonywali na terenie Zespołu Placówek na formacie A3 farbami plakatowymi pod czujnym, aczkolwiek bardzo przyjaznym okiem członków jury w następującym składzie:

1.          Marzenna Gałach–wicedyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie– przewodnicząca jury

2.          Renata Bednarczyk nauczyciel Zespołu Placówek w Łukowie

3.          Grażyna Kulik – przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Placówek w Łukowie

    

    

    

    

    

     Jury w/w składzie, po obserwacji i ocenie samodzielnej  pracy uczestników konkursu postanowiło przyznać I miejsca następującym osobom:

q    edukacja wczesnoszkolna – Katarzyna Komar

q    szkoła podstawowa IV – VI – Jacek Kowieski

q    gimnazjum –  Weronika Machnio

Nagrodzone prace wyróżniały się oryginalnym ujęciem tematu, ciekawą kompozycją i bogatą kolorystyką. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się umiejętnością stosowania techniki malarskiej – farba plakatowa, zaś treść  ukazuje bogactwo gatunkowe ptaków drapieżnych, ich rolę w przyrodzie i życiu człowieka . Dlatego też pozostali uczniowie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie prace cechuje wrażliwość na piękno przyrody oraz ciekawa plastyczna interpretacja tematu.  

Sponsorami tegorocznego konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochroni Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Starostwo w Łukowie.

 

Opiekunowie uczniów oraz uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne upominki. Na wszystkich czekał smaczny obiad przygotowany przez uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZSS w Łukowie, kierunku kucharz małej gastronomii.

   

    

    

    

 

 

 

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki Zespołu Placówek w Łukowie: Lidia Piechocka, Maryla Woźniak,   Bożena Michałko, Iwona Sulej.

Poprzez takie działania jak konkursy można kreować wśród uczniów właściwą postawę wobec przyrody. Troska o jej stan staje się wówczas nie tyle obowiązkiem, ale przyjemnością i potrzebą.

 

(Opracowała: L. Piechocka)

Aktualności